Girişimcilerimizden Auto Train Brain, sosyal sorumluluk çerçevesinde TÜBİTAK AR-GE projesine layık görülmüştür.

Disleksili çocuklar için geliştirilen Auto Train Brain mobil yazılımına, göz hareketlerinden disleksinin anlaşılması ve semptomlarının giderilmesi modülü yeni TÜBİTAK projesi ile eklenecek.
Dr. Günet Eroğlu’nun, okul hayatında ve öğrenmede güçlük çeken disleksili çocuklara yönelik geliştirdiği “Auto Train Brain” adlı mobil yazılım, sosyal sorumluluk çerçevesinde yeni bir TÜBİTAK AR-GE projesine layık görüldü.
Auto Train Brain, özgül öğrenme güçlüğünün bir alt grubu olan ve ilaçla tedavisi henüz mümkün olmayan disleksinin etkilerini azaltıyor ve çocukların okul başarısının artmasında yardımcı oluyor.
Auto Train Brain kullanıcı arayüzüne ek bir başlık almaya gerek kalmadan göz hareketlerinden nörogeribildirim yapmaya izin veren ek bir modül eklenecek.
Türkiye’de 7-10 yaş grubu disleksili çocuklar üzerinde yapılan klinik çalışmada nörogeribildirim ve çoklu duyu öğrenmenin, heceleme ve okuduğunu anlamada istatistiki olarak anlamlı sonuç ürettiği gözlemlenmişti. Günet Eroğlu, Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Doktora programı sırasında, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Selim Balcısoy ve Öğretim Üyesi Müjdat Çetin danışmanlığında tasarladığı ve geliştirdiği uygulamanın klinik çalışma esnasında kullanılan arayüzü, bilimsel çalışmanın özüne uygun olarak sade ve karışık olmayan bir şekilde tasarlanmıştı ve daha sonra Işık Üniversitesi öğrencileri tarafından modern arayüz tasarımı kurallarına uygun olarak yenilenmişti.
Kabul edilen yeni TÜBİTAK 3501 projesi kapsamında, ek bir başlık satın almaya gerek kalmadan, disleksili çocuk okuma yaparken, cep telefonu ile ölçülen göz hareketlerinden nörogeribildirim yapılması uygulamaya eklenecek ve daha sonra bir klinik çalışma ile yeni uygulamanın etkinliği Auto Train Brain başlıkla nörogeribildirim eğitimi ve özel eğitimle karşılaştırılacaktır.
Proje Yürütücüsü Günet Eroğlu’nun yanısıra Klinik çalışma Sorumlu Araştırmacısı olarak Prof. Dr. Fehim Arman, Psikolog Tuğba Çetinkaya ve Kıdemli Araştırmacı olarak Işık Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Rahim Dehkharghani projede görev alacaktır. Proje kapsamında Işık Üniversitesi’nde Yüksek Lisans yapan bir öğrencinin ve bir doktora öğrencisinin burs alması mümkün olabilecektir. Projenin yaklaşık olarak 2.5 yıl sürmesi beklenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir