Girişimcilerimizden Auto Train Brain, sosyal sorumluluk çerçevesinde TÜBİTAK AR-GE projesine layık görülmüştür.

Disleksili çocuklar için geliştirilen Auto Train Brain mobil yazılımına, göz hareketlerinden disleksinin anlaşılması ve semptomlarının giderilmesi modülü yeni TÜBİTAK projesi ile eklenecek.
Dr. Günet Eroğlu’nun, okul hayatında ve öğrenmede güçlük çeken disleksili çocuklara yönelik geliştirdiği “Auto Train Brain” adlı mobil yazılım, sosyal sorumluluk çerçevesinde yeni bir TÜBİTAK AR-GE projesine layık görüldü.
Auto Train Brain, özgül öğrenme güçlüğünün bir alt grubu olan ve ilaçla tedavisi henüz mümkün olmayan disleksinin etkilerini azaltıyor ve çocukların okul başarısının artmasında yardımcı oluyor.
Auto Train Brain kullanıcı arayüzüne ek bir başlık almaya gerek kalmadan göz hareketlerinden nörogeribildirim yapmaya izin veren ek bir modül eklenecek.
Türkiye’de 7-10 yaş grubu disleksili çocuklar üzerinde yapılan klinik çalışmada nörogeribildirim ve çoklu duyu öğrenmenin, heceleme ve okuduğunu anlamada istatistiki olarak anlamlı sonuç ürettiği gözlemlenmişti. Günet Eroğlu, Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Doktora programı sırasında, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Selim Balcısoy ve Öğretim Üyesi Müjdat Çetin danışmanlığında tasarladığı ve geliştirdiği uygulamanın klinik çalışma esnasında kullanılan arayüzü, bilimsel çalışmanın özüne uygun olarak sade ve karışık olmayan bir şekilde tasarlanmıştı ve daha sonra Işık Üniversitesi öğrencileri tarafından modern arayüz tasarımı kurallarına uygun olarak yenilenmişti.
Kabul edilen yeni TÜBİTAK 3501 projesi kapsamında, ek bir başlık satın almaya gerek kalmadan, disleksili çocuk okuma yaparken, cep telefonu ile ölçülen göz hareketlerinden nörogeribildirim yapılması uygulamaya eklenecek ve daha sonra bir klinik çalışma ile yeni uygulamanın etkinliği Auto Train Brain başlıkla nörogeribildirim eğitimi ve özel eğitimle karşılaştırılacaktır.
Proje Yürütücüsü Günet Eroğlu’nun yanısıra Klinik çalışma Sorumlu Araştırmacısı olarak Prof. Dr. Fehim Arman, Psikolog Tuğba Çetinkaya ve Kıdemli Araştırmacı olarak Işık Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Rahim Dehkharghani projede görev alacaktır. Proje kapsamında Işık Üniversitesi’nde Yüksek Lisans yapan bir öğrencinin ve bir doktora öğrencisinin burs alması mümkün olabilecektir. Projenin yaklaşık olarak 2.5 yıl sürmesi beklenmektedir.

Business France (Invest in France Agency) ve La French Tech İstanbul ile Workshop Etkinliği

Business France (Invest in France Agency) ve La French Tech İstanbul ile Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi’nde workshop etkinliği gerçekleşmiştir.

Cecile Lavigne ve Clémentine LOIZILLON katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte, Fransız Yatırım ve İhracat Bankası, BPI France Türkiye’deki aktivitelerini, kredi, garanti ve sigorta gibi ürün ve avantajlarını tanıtmışlar, işletmelere hedef pazarlarda ticari ortaklar bulmaları konusunda ve ilerleme süreçleri hakkında bilgi vermişlerdir.

Girişimcilerimizden Albert Health ve Roche Türkiye İş Birliği

Roche Türkiye, multiple sclerosis (MS) hastalarına uçtan uca bir dijital hastalık yönetimi sunmak üzere Albert Health ile iş birliğine başlamıştır. Türkiye MS Derneği’nin de desteği ile MS hastalarının yaşamlarını kolaylaştırmayı ve sağlık alanında etki yaratmayı hedeflemektedir.

MS+ projesi, yapay zeka tabanlı sesli sağlık asistanı olan Albert’i merkeze alarak telesağlık, hastalık yönetimi ve hasta eğitimi alanlarında kapsamlı bir çözüm sunmaktadır.

Başarılı çalışmaların devamını diliyoruz.

Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi girişimlerinden Mutlu Yaş Al İnternet Platformu, Biyotasarım merkezi ile birlikte Hackathon Etkinliği Düzenledi.

Acıbadem Üniversitesi Biyotasarım Merkezi, “Mutlu Yaş Al – İleri Yaş Dostu Platformu”, Acıbadem Üniversitesi Mühendislik Kulübü ve Hayat Boyu Hayat Dolu Derneği iş birliği yaparak “Demans için Tasarla” temasıyla 13-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Yaş Dostu Hekatonu, Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezinde gerçekleşmiştir.
Katılımcılarımız, dijital ve Acıbadem Üniversitesi Mehmet Ali Aydınlar Kampüsü’nde üç gün süreyle aldıkları eğitimlerle yaşlılık konusuna odaklanarak; yaş dostu projeler oluşturma, geliştirme ve sunma yetkinlikleri kazanmışlardır.
Etkinlik boyunca katılımcılar, demans simülasyonu ile ileri yaş döneminin sosyolojik, psikolojik ve fizyolojik değişimlerini deneyimleme, Problemlere Yaklaşım, Sunum Teknikleri Eğitimleri almış, İleri Yaş Bireyler hakkında detaylı bilgi edinme ve projelerini geliştirmek için mentor desteği fırsatı bulmuşlardır.
Hekaton katılımcılarının projelerini jüriye sunmasının ardından seçilen ilk üç proje katılımcılarına ödül ve tüm hekaton katılımcılarına Yaş Dostu Kültürü Elçisi Sertifikası verilmiştir.